Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

5. Padni pod krížom.
melódia:
text: K. Royova

Padni pod krížom, ach, na Golgate,
nech na horu tú vedie ťa viera,
tam sa presvedčíš, jak Láska svätá
za viny ľudské v bôľoch zomiera.

Padni pod krížom, ach, na Golgate,
padni pod krížom, tam miesto tvoje,
ta zanes ťarchu, bude ti sňatá,
tam stíchnu všetky úzkosti, boje.

Padni pod krížom, ach, na Golgate,
tam podlož srdce ranené svoje,
nech padá naň krv tá čistá, svätá,
v nej leží všetko lekárstvo tvoje.

Padni pod krížom, ach, na Golgate,
obejmi hrebom preklané nohy!
Počuj, čo vravl tá Láska svätá:
"Ja ťa milujem, hriešnik úbohý!"