Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

50. Nad horami vysoko.
melódia: K. Royová
text: K. Royová

Nad horami vysoko, v slávnej otčine,
v slávnej nebies otčine, žije Ježiš,
Ježiľ môj, duše moejj blaho jediné.

Milliony anjelov pred Ním kľakajú,
pred Ním v túžbe kľakajú;
jedon pohľad láskavý z očí Jeho svätých čakajú.

Ach ten pohľad predrahý, plný milosti,
plný lásky, milosti patrí za mňa;
vysloviť neznám hĺbku jeho sladkosti.

Zem i nebe v pokore ležia Jemu pri nohách.
V ríši pekla strašlivej meno "Ježiš"
budí hrozný strach.

A mne vraví láskave: "Ty sa niš neboj;
ty sa, duša, nič neboj! Milujem ťa;
na veky si Moja a Ja celý tvoj!"

On je kráľom všetkých kráľov, večnú dostal moc;
Božiu dostal slávu moc; Svetlo Jeho svätosti
nevyhasí žiadna hriecha noc.

Mne vzdor mojej hriešnosti ruku podal: "Poď!
Poď ku Mne a za Mnou poď! V ranách mojich skryješ sa
pred prívalom súdu strašných vôd!"