Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

51. My sme už Tvoji.
melódia: M. Royová
text: M. Royová

My sme uz Tvoji a večne Tvoji chceme byť.
Drahos´nás kúpil, Kráľu najvyšší;
ó tak len Tebe chceme žiť.

V stvete niet radosti, niet v ňom blaženosti;
pravé svetlo len Ty, len Ty máš. Od lásky
Tvojej kto nás odlúči, kto zničí slávny Bože náš?

Za Tebou chceme svetom studeným
so svetlom v ruke putovať,
a bratom, sestrám v hriechoch ztrateným
o Tvojej láske zvestovať; z väzby vymanenie,
milost, odpustenie, že aj pre nich v hojnej
miere máš, a až len prídu s prosbou vzdychaním,
to všetko im vďačne dáš.

Bárs vedie cesta k nebies Sionu
cez Getsemane, Golgatu,
keď len dovedie k Božiemu trónu
a v večnej slávy ríš svätú.
Neni pokušenia, ani utrpenia,
v ktorom bys´nám sily nepoprial.
Tvoji sme, Pan, v smrti, v živote.
Ó, prijmi vonnú obeť chvál!