Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

52. Jak bez Teba žiť..
melódia: M. Royová
text: M. Royová

Jak bez Teba žiť, Ježišu, v svete,
kde samý hriech je len, kde všetka rozkoš klamný sen?
Ó jako žiť bez Teba?

Jak bez Teba žiť, Ježišu,
a v pokušení nepadnúť!
Jako nad sebou zavládnuť?
Ó, jako žiť, mrieť bez Teba!

Jak bez Teba žiť, Ježišu,
keď prídu noci trápenia,
keď zhučia vlny súženia?
Ó, jako žiť, mrieť bez Teba!

Jak bez Teba žiť, Ježišu?
Kto k bojom ťažkým vyzbrojí?
Kto stíši srdce, spokoji?
Ó, jako žiť, mrieť bez Teba!