Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

53. V nebeskej sláve.
melódia: K. Royová
text: K. Royová

V nebeskej sláve, tam Ježiš môj;
uňho mám skrytý útechy zdroj.
V nebeskej sláve, tam Ježiš môj;
v Ňom, v Ňom mám skrytý útechy zdroj.
On lieči srdcia, ach, ranené,
On síli duše, ach, zomdlené.

V nebeskej sláve, tam Ježiš môj;
On šťastia, svetla živý je zdroj.
V náručí Jeho slasť jediná,
v Ňom skrytá moja čest, nevinna.
V nebeskej sláve, tam Ježiš môj;
On šťastia, môjho jediný zdroj.

Pri sklennom mori, tam otčina;
tam udrie slávna mne hodina.
Tam väzby hriecha už zprostený,
slobodou večnou zas darený,
zaplesám, zjasám, že Ježiš môj
je večnej spásy jediný zdroj!