Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

54. Jedon život máme.
melódia: M. Royová
text: K. Royová

Jedon život máme, ach, aj ten je krátky;
ani jedna chvíľa, ani jedna chvíľa nevráti
sa zpiatky, nevráti sa zpiatky, sa zpiatky.

[:neprišli sme na svet
pre sea samého;:]
[:zato k sláve Božej:]
[:a k blahu blíženeho, blížneho:]

[:Tak svieťme,jako tie
zore nad horami,:]
[:jako to slniečko,:]
[:dobrými skutkami, skutkami:].

[:Milujme, pracujme!
Laska neustáva;:]
[:ona svoje dielo,:]
[:smrťou dokonáva, dokonáva:].

[Príde Pán náš, príde
s Ním Jeho odmena.:]
[:Dávno ona verným :]
[: v nebi pripravená, pripravená :].