Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

55. Egypte, dobrú noc!.
melódia: M. Royová
text: K. Royová

Egypte, dobrú noc! Zajatie skončilo.
Leto milostive, sloboda a sláva
tam nás očakáva za Červeným morom,
za púšťou ďalekou. Egypte, dobrú noc!

Egypte, dobrú noc!
My už odchádzame
k nebeským končinám,
k jordánskym dolinám,
v chlad jerišských paliem,
kde ruže Sáronské
sladko rozváňajú.
Egypte, dobrú noc!

Egypte, dobrú noc!
Jeruzalem čaká:
brány otvorené,
hradby ovenčené.
Zavlaly prápry,
spevy zazvučaly.
Vítajú nás doma!
Egypte, dobrú noc!