Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

56. Kráľovský znie rozkaz.
melódia: K. Royová
text: K. Royová

Kráľovský znie rozkaz nám:
"Zmar seba samého!"
Medzi čaty Kristve pristú do boja;
ber na seba odenie vojína pravého!
Na víťazov čakajú palmy pokoja!
Pán nás povolal, zbrane prichystal.
Do boja už!
Zvíťazíme; pokoríme, podmaníme svet!

Beda čatám neverným;
trest ich očakáva!
Pre úskokov odmenou
smrť je strašlivá.
Na bojišti dokonať,
v tom víťazov sláva!
Oni prápor nesú tam,
kde Bôh prebýva.
Smrť im neškodí;
hrob ich nedesí.
Zvíťazili, vydobili,
podmanili, zahránili už!