Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

57. Ja mlčať chcem.
melódia: Nápev 309
text: K. Royová

Ja mlčať chcem, jak drahokam,
keď brusičov ho drobí brus.
Ja mlčať chcem, veď cieľ svoj znám:
že smrťou k sláve idem už!

Čo činil si Ty s nami, viem,
k dobrému musí smerovať;
za blaho, žiale večne smiem
česť Tebe, Bože Svätý, vzdať.

Znám, čistoty mne treba kvet,
ak k Tebe chcem sa privinúť,
Tvoj obraz na mne nutno zrieť,
bo v nebe mám sa vyšinúť.

Tak mlčať chcem, keď na Tvoj kríž
berieš ma s Sebou, abych mrel.
Ach, mlčať chcem, veď dovolíš,
bych s Tebou znovu povstať smel.