Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

59. Nežiaľ
melódia: M. Royová
text: M. Royová

Nežiaľ, že cesta tvojho žitia je tŕnistá;
zmužile trp len ďalej, keď trpíš pre Krista,
keď trpíš pre Krista, keď trpíš pre Krista
Zmužile trp len ďalej, keď trpíš pre Krista.

Ach, veď na zemi tejto k tomu sme zrodení,
odláviť Boha láskou a silou v trápení,
a silou v trápení, a silou v trápení,
osláviť Boha láskou a silou v trápení.

Nie v svete, nad horami v nebeskej otčine
dosiehne duša túžob splnenie jediné,
splnenie jediné, splnenie jediné,
dosiahne duša túžob splnenie jediné.

Až víťazne zdolala tu svodom márnosti,
tam zasvitne jej ráno blaženej večnosti,
blaženej večnosti, blaženej večnosti,
tam zasvitne jej ráno blaženej večnosti.