Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

60. Rozostretý prápor.
melódia: M. Royová
text: K. Royová

Rozostretý prápor kríža na bojište volá nás;
za životy bratov, sestier bojovať už je čas!

sbor:
Peklo vojska svoje zbrojí, zahynutím hrozí nám.
Nič sa neboj! Svoje čaty povedie Ježiš sám!

Kráľ nás v pancier spraveďnosti odial, v lebku spasenia;
opásal nas pásom pravdy a svetlom zjavenia;

sbor:
Peklo vojska svoje zbrojí, zahynutím hrozí nám.
Nič sa neboj! Svoje čaty povedie Ježiš sám!

On nás zastrel štítom viery, meč s oboch strán ostrý dal,
na bojište v sile Božej bojovať povolal.

sbor:
Peklo vojska svoje zbrojí, zahynutím hrozí nám.
Nič sa neboj! Svoje čaty povedie Ježiš sám!

Na tisíce duši úpi dosiaľ v rukách tyrana.
sviazaných reťazami hriecha, putami satana.

sbor:
Peklo vojska svoje zbrojí, zahynutím hrozí nám.
Nič sa neboj! Svoje čaty povedie Ježiš sám!

Večnej slávy pozbavení hynú v čírej slepote,
opustení, bez Ježiša; zahynú v mrákote.

sbor:
Peklo vojska svoje zbrojí, zahynutím hrozí nám.
Nič sa neboj! Svoje čaty povedie Ježiš sám!

Aj my sme tak biedne mreli, v moci hriecha držaní.
Ježiš Si nás hľadal, spasil; Jemu sme oddaní.

sbor:
Peklo vojska svoje zbrojí, zahynutím hrozí nám.
Nič sa neboj! Svoje čaty povedie Ježiš sám!