Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

61. Márne hľadáš.
melódia: M. Royová
text: M. Royová

Márne hľadáš potešenia v svete, márne uznania.
Ak si Kristov, tak pre teba nemá nič, len sklamania.
No, pomysli, nikto ešte bez boja, bez úzkosti
neprekročil sväté prahy ríše večnej radosti.

Až ti srdce sovrie boľasť, cez rty skĺzne žiaľu ston,
pamätaj, že cez Golgatu vstúpil Ježiš na Svoj trón.
Po studenej, mraznej zime nastane až krásny máj.
Cesta spásy, úzka cesta, púšťou vedie, ale v raj.

Nežaluj hneď, keď ťa ťarcha kríža trochu zaboli.
Pomysli len: za vojvodu zbabelca kráľ nezvolí!
Raz pred veky i za tvoj hriech Syn Boží ju musel niesť.
Smelo za Ním! Skoro uzrieš slávny koniec trpkých ciest!