Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

62. Do radu!
melódia: M. Royová
text: M. Royová

Do radu, ktos' Ježišov! Stúpaj do boja!
Víťazom raz otvoria brány pokoja!
[: Ach, tam srdce spočinie, tam ho láska privinie!
Tam čakajú odmeny a cieľ blažený :]

Hore zraky! Znamenia silne množia sa.
Ide Ježiš; pekelné moci búria sa!
[: V boj! Veď srdce spočinie; raz ho láska privinie tam,
kde čaká odmena: večnosť blažená! :]

V boj! Víťazstvo dá ti Bôh, darca života-
Svieť! nech ľudstvo nezničí hriechu mrákota.
[: Veď srdce raz spočinie! Raz ho láska privinie
v ríší nebies pokoja. Teraz do boja! :]

Smelo vpred! Pán volá nás; On dá lásky moc.
Nie všetkých smie pohltiť hrozná zhúby noc.
[: Chráň tie duše hynúce; tak raz v ríše preskvúce
prejdeš, ta, kde odmeny a cieľ blažený! :]