Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

63. Nič si z toho nerob.
melódia: M. Royová
text: M. Royová

Nič si z toho nerob, že len s mnohým bojom
doputuje krestan k blaženosti zdrojom.
[: Spomeň, čé Božskými ústy bolo povedané:
"Kto zvíťazí, len ten korunu dostane." :]

Nič si z toho nerob, že len ce mrákavy
dietko Božie prejde v ríšu večnej slávy.
[: Ach, veď ono zná, že za oblaky slnce žiari,
a že strasť nahradí blesk Kristovej tvári. :]

Nič si z toho nerob, že nies' rozumený,
ba ťe každý krok tvoj zle je pomluvený.
[: Na úsudok ľudstva hviezda nebies nepýta sa,
na určenej dráhe ticho svetlom jasá. :]

Nič si z toho nerob, že ťa svet vysmieva,
s úľubou že hnev svoj na tebe vylieva.
[: Trp len! Pán vraví, že i to všetko raz pominie.
Ty žiť budeš večne, a svet zahynie! :]