Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

64. Môjmu Bohu.
melódia: z Armády Spásy
text: K. Royová

Môjmu Bohu vždy chcem veriť, lebo On sľub dodrží Svoj;
len v Jeho chcem slove dúfať, On jediný vodca môj!

Hospodine, neni treba Tebe vojska veľkého,
keď ty slabým chce pomáhať mocou Ducha Svojeho.

Hospodine, Bože, pomôž, veď len v Teba dúfame!
V mene Tvojom v boj ideme, zdar, víťazstvo čakáme.

Ó, Ježišu, Ty Si Bôh náš; proti Tbe svet zbrojí.
Ty premôžeš a my s Tebou zvíťazíme v tom boji.

Ó, Ježišu, Kráľu kráľov, Panovníče nad pány,
Jemuž patrí česť, moc, sila i svet k nohám poddaný.

Ktorý v svetle neprípustnom od večnosti prebývaš,
Ktorý sám máš nesmrteľnosť: sláva Tebe, Bože náš!