Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

65. Veliký Bože, skloň sa k nám.
melódia: M. Royová
text: M. Royová

Veliký Bože, skloň sa k nám,
skloň; plný lásky, sily!
Pozdvihni Božie stádečko,
ó, Duchu Svätý milý.
Ono bez Teba, Pane náš,
bez Tvojej slávnej moci,
tak veľmi snadno poblúdi,
ach, v sveta noci!

Sostúp, ó roso nebeská!
Ó, svaž tvrdých sŕdc pôdu!
Pomôž láskave vykvitnúť
kvietiu nového rodu.
Ohnivým krstom slávnostne
pokrsti, Pane, i nás.
Nech zvučia spevy, hymny chváľ
dnes i v každý čas!

Ježišu! Tys' nám prislúbil
poslať Utešiteľa.
Splň sľub ten; cirkev túžobne
čaká na učiteľa.
Bez neho smutno, pusto nám,
bo vždy sme sirotami,
Ó, prídi, Hosťu nebeský,
a zostaň s nami;