Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

66. Hore zraky!
melódia: Nápev 67
text: K. Royová

Hore zraky, ľude Boži; ide spásy hodina!
Nič nám svet už neublíži, Božia sme my rodina!
Nech si búria vlny žiaľov, pokrývajú žitia loď;
padnú v priepasť zabudnutia, až nastane večný hod.

Nad horami sionskými zlaté zore vstávajú.
bleskom svojím zvetsti slávne srdciam našim hlásajú.
Skončené je dielo príprav; stvorená je zem nová.
Chystajte sa, ženích ide; svatba je už hotová.

Otvárajú Cherubíni brány nebies dokorán;
ladia harfy Serafíni, obstúpili Boží stán.
Starci tróny opustili, ústa plné večných chvál;
hotujú sa k slávnej chvíli, v nejž zvíťazí Ježiš Kráľ.

Zem sa trasie, hviezdy letia, slnce tratí tepla moc.
Dietky Božie, zaplesajte; posledná už vládne noc.
Krivdy sveta, boľasť, žiale prejdú, jako ťažký sen.
Nad horami novej zemi večný pre nás svitá deň.