Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

67. Už len málo krokov!
melódia: M. Royová
text: E. Lohmann, prel M. Royová

Už len málo krokov k cieľu; smelo v pred; hľa, tu už On!
Ešte jednu bitku vyhrať a zaznie harfy tón.
Sbor:
Ešte krátku chvíľu potrp; boľasť svoje dokoná!
Neďaľeko od Golgaty žiaria veže Siona!

Ach, už víťazstvo tak blízko, bárs i mnoho stojí rán.
Ó, len premôž; veď spočinieš pod plamou u raja brán.
Sbor:
Ešte krátku chvíľu potrp; boľasť svoje dokoná!
Neďaľeko od Golgaty žiaria veže Siona!

Už len málo horhých sĺz tu láska v svete vyroní,
málo túžob, a zvon slávy ku spojeniu zazvoní.
Sbor:
Ešte krátku chvíľu potrp; boľasť svoje dokoná!
Neďaľeko od Golgaty žiaria veže Siona!