Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

68. Ej, nejednu ešte slzu.
melódia: M. Royová
text: M. Royová

Ej, nejednu ešte slzu dietko Božie vyroní,
[: kým zasvitne večné ráno :]
a zvon slávy zazvoní.

Ej, nejednu ešte krivdu ticho musí pretrpieť
[: kým príde Pán, a ono s Ním, :]
bude smieť v raj zaleteť.

Ej, nejedna ešte chvíľa boľastného sklamania
[: čaká naň, kým okúsi slasť :]
nebeského plesania.

Ale potom aká radosť, aká sláva veliká!
[: Príde Ježiš vziať v Svoj domov :]
zomdleného pútnika.