Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

69. Svit hviezdy.
melódia: M. Royová
text: M. Royová

Svit hviezdy dlho nesvieti, on v dennej žiate skonáva.
[: Svet učedlníkom Kristvým len krátky život popriava. :]

No, čo je z krásnej krajiny, keď noc a sen ňou zapadá?
[: A čo z života dlhého, keď nečinnosť ním zavláda? :]

Ži život živo, kým je tvoj, zmužile, sväte; v tom je' slasť.
[: Že skoro zajde? Čo na tom, keď vnídeš v raja večnú vlasť? :]

Až v pilnej práci pre Krista ucítiš osteň boľavý,
[: zajasaj; veď v jej výsledkoch tvoj Spasiteľ sa oslávi! :]