Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

70. Ja v Teba verím.
melódia: M. Royová
text: K. Royová

Ja v teba verím, len v Teba dúfam, Ježišu môj večný,
a všetku svoju nádeju skladám v sľub Tvoj nenonečný.

Verím, že srdce moje si obmyl, mne Ducha Svojho dal.
Ty nedáš zahynúť, ba ani zablúdiť! Ó prijmi obeť chvál!

Pomôž mi verne, zmužile plniť rozkaz Otca môjho;
pomôž mi láskou pred ľuďmi svietiť ku cti mena Tvojho.

Nad zemou tma je, hriechy ňou vládnu; Ty, Ty Si svetlo sám.
Ja verím, že vždy bdieť budeš nad mnou; dosť je, keď Teba mám!