Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

71. Až mi raz prídeme domov
melódia: M. Royová
text: prel. M. Royová

Až mi raz prídeme domov, na horu, v chlad večných strmov,
ta do mesta Božieho, až do ulíc jeho zlatých vkročíme,
v blesk zaodiatych, do kráľovstva večného.

Až pred morom krištálovým "Hallelujah!" s Ježišovým
zvučne zapejem' sborom až Ho uzrieme tvárou v tvár,
až slávy oslepí nás žiar v ustrnutí blaženom:

Tam, tam sa vysvetlia cesty, plné žiaľu a neresti,
Ktorými nás vodil On; prečo páľou pokušenia,
cez hlbiny utrpenia viedla dráha na Sion!