Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

72. Do hlbokých vôd!
melódia: M. Royová
text: M. Royová

Do hlbokých vôd žiaľu, súženia padám,
a v svete niet spomoženia. Márne za blahom zašlým pozerám;
márne po ľudoch náruč vystieram.
Už len u Teba, Jezu, pomoc mám.

Ach, veď krv Tvoja, tá ma obmyla,
tá moje hriechy nad sňah zbielila.
Tys' podal ruku hrebom zranenú;
Ty i dnes môžeš dušu zmorenú
potešiť, uviesť v ríšu blaženú.

Tak len na Teba pevne spolieham.
Sľúbil si pomoc; a Tys' pravda sám.
Dokonals' za mňa; ešte dokonáš.
Ach, veď Ty dobre biedu moju znáš
a prenesmiernu lásku k Svojim máš.