Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

74. Ide noc!
melódia: K. Voigtländer
text: M. Royová

Ide noc, strašná noc; svetom vládne klamu moc,
v sen uvádza Božích ľudí. Ó, ktože ich z neho vzbudí,
kto tu prde na pomoc, kto tu príde na pomoc?

Smutný čas, vážny čas! Osláv, spevom tíchne hlas.
Dietky Božie žijú sebe, zabúdajú sväté nebe;
v hriech sa zapletajú zas, v hriech sa zapletajú zas.

Ajhľa, On, Ježiš! On opušťa už zlatý trón.
Cherubíni pochod hrajú, k svatbe hosťov svolávajú:
"Rýchle rýchle na Sion!" "Rýchle rýchle na Sion!"

Pane môj, Jezu môj, vzbuď si Ty sám Sion Svoj!
satanovi z rúk ho vymaň! Duchom Svätým mocne povaň;
znovu svetla rozžni zdroj! Znovu svetla rozžni zdroj!