Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

75. Odpočinok
melódia: Nápev 84
text: Ch. H. Zeller (Prel. M. Royova)

Odpočinok po denných útrapách,
ó, buď mi vítaný v tichosti!
Jak sladko je po práci spočívať,
Keď sa v srdci pokoj uhostí!
Čože vtedy cítiť budeme,
[: Keď vo večný :] pokoj vnídeme!

Ach, zostáva ešte spočinutie
pre ľud Boží, pre sluhov Jeho!
Až skončil boj, utrpenie, práca,
odpočinú si tam u Neho.
Sladký oddych po potu tvári,
[: až Pán verných :] štedre obdarí.

Ó, pokoja sídlo, nebeská vlasť,
kde neni viac kriku, žalosti.
Akáže to slávna bude rozkoš
pre ľud Boží, byť Mu v blízkosti!
Spasiteľu! Ach., uveď ma tam,
[: kde po práci :] blažený byť mám!