Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

76. Tebe dôverujem, Jezu!
melódia: R.Lowry
text: F. R. Havergal (Prel. K. Royova)

Tebe dôverujem, Jezu; Tebe dôverujem len!
V Tebe milosti je plnosť, šťastným som deň čo deň!
Sbor: Tebe dôverujem, Jezu, Ty môj predivný, nádherný Spasiteľ!
Ach, Tebe, dôverujem Jezu, a v Slova Tvojho moc.

Veď Ty aj mne Si odpustil; všetok hriech vymazal môj.
Dôverujem v Tvoju pravdu, a v lásky dôkaž Tvoj.
Sbor: Tebe dôverujem, Jezu, Ty môj predivný, nádherný Spasiteľ!
Ach, Tebe, dôverujem Jezu, a v Slova Tvojho moc.

Ty ma, Pane, chceš vyprostiť z hriecha, odňať jemu moc.
Len v Tvoju krv dôverujem, že zbieli srdca noc.
Sbor: Tebe dôverujem, Jezu, Ty môj predivný, nádherný Spasiteľ!
Ach, Tebe, dôverujem Jezu, a v Slova Tvojho moc.

Svoju ovečku chce vodiť verných očí Tvojich zrak.
Vedeniu Tvojemu verím; nezablúdim všelijak.
Sbor: Tebe dôverujem, Jezu, Ty môj predivný, nádherný Spasiteľ!
Ach, Tebe, dôverujem Jezu, a v Slova Tvojho moc.

Pane, chceš sa o mňa starať, ťarchy moje nosiť sám!
Riadeniu Tvojemu verím; veď Ty mňa ľúbiš, znám!
Sbor: Tebe dôverujem, Jezu, Ty môj predivný, nádherný Spasiteľ!
Ach, Tebe, dôverujem Jezu, a v Slova Tvojho moc.

Viem, že chceš mi pevnosť popriať, verne svedčiť o Tebe;
verím v silu Tvoju skrytú a ctím ju v sebe.
Sbor: Tebe dôverujem, Jezu, Ty môj predivný, nádherný Spasiteľ!
Ach, Tebe, dôverujem Jezu, a v Slova Tvojho moc.

Verím, Ty nedáš mi odísť nazpäť ni na hodinu.
Dôverujem Ti vo všetkom pre každú menšinu.
Sbor: Tebe dôverujem, Jezu, Ty môj predivný, nádherný Spasiteľ!
Ach, Tebe, dôverujem Jezu, a v Slova Tvojho moc.