Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

77. Hľa, prídem rýchle!
melódia: M. Royová

Hľa, prídem rýchle, hľa, prídem rýchle,
hľa, prídem, prídem rýchle, hľa, prídem rýchle!
Blahoslavený, blahoslavený,
kto ostríha slov proroctva,
slov proroctva knihy tejto
Iste prídem skoro; Amen!
Iste prídem skoro; Amen!
Iste prídem skoro; Amen!
Prídi tedy, Pane, Prídi tedy,
Pane, Pane Ježišu!
Iste prídem skoro; Amen!
Iste prídem skoro; Amen!
Iste prídem skoro; Amen!