Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

78. Ó, vzývaj ma!
melódia: M. Boissonas
text: p. Valloton (prel. M. Royová)

"Ó, vzývaj ma!" Pán všetkým dáva hlásať. Ó, vzývaj ma v súžení zlom.
[: Ja ťa zachránim a ty budeš jasať! Ó vzývaj ma; Ja Bôh tvoj som. :]

Ó, vzývaj Ho, kým útok nepriateľa zezaujal ti zem zpod nôh.
[: Nepochybuj, pusť bázeň so zreteľa, Ó vzývaj Ho; On tvoj je Bôh :]

Spusť sa na mňa! Ja vždy som ti po boku, neľakaj sa; Ja Bôh tvoj som.
[: Ver, neopustím ťa pri žiadnom kroku, len prenechaj mi život svoj! :]

Ó, vzývaj Ho; On nemôž' zaprieť teba, že ľúbi ťa, nezabúdaj.
[: Dedictvo krásne v slávnej ríši neba odližil ti; ó zajasaj! :]

Chváľ Boha, chváľ! Ó, neži život sebe; už tu Mu česť vzdať patrí nám.
[: Len vďačným dietkam otvoria raz nebe, len ony v slávu vnídu tam. :]