Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

79. Daj mi, Pane!
melódia: Z Armády Spásy
text: K. Royová

[:: Daj mi, Pane, ::]
duše hrie3ne k Tebe viesť

[:: Daj mi silu, ::]
v službe Tvojej verne stáť

[:: Prijmi, Jezu ::]
obeť srdca mojeho.

[:: Uč ma, Jezu ::]
žiť, umierať pre Teba.

[:: Kráľu nebies, ::]
hoden Si vziať slávu, česť!