Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

8. Ó Bože, prosím, pohliadni!
melódia: M. Royova
text: M. Royova

Ó Bože, Prosím, pohliadni na mňa,
pohliadni s nebies výsosti.
V mrákavách tonien,
prispej, ach, prispej!
Osviet ma svetlom milosti
Oblak slzavý oči zastiera,
bolasť ukrutná srdce soviera.
Nikde pomoci v súženia noci,
veliký Bože, pomôž Ty!

Že Tvojej niesom milosti hodný,
vyznávam, v prachu vyznávam.
Tys´svätý, Pane, hriechy preťažké
za sebou ja a mnohé mám.
Čo trpím, je len trest zaslúžený.
Pred Tvojím súdom som už ztratený.
No v tmavej noci, v nejž niet pomoci,
len k Tebe oči obraciam!

Znám, žes´nám k spáse Syna milého
poslal do zemskej nízkosti.
Hrozné boľasti nechal´s Ho preniesť,
podstúpiť smrti úzkosti.
Zomrel On, Svätý, dlh je zaplatený,
viny smazané a Ty smierený.
Neni viac noci, bo Tvojej moci
a lásky svetlo žiari nám!

I ja ku tomu svetlu jasnému,
obraciam srdce sovrené.
Vzhliadni naň, Bože veľký v milosti,
je krvou Pána skropené.
Poshovej, odpusť! pre Jeho rany
otvor pokoja, otvor mi brány!
V súženia noci Tvojej pomoci,
ó, Hospodine, popraj mi!