Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

80. Zodvihni hlavu.
melódia: M. Royová
text: M. Royová

Zodvihni hlavu, bratu zarmútený!
Ach, veď na svete večne nebudeš.
Pokynie Ježiš: boj tvoj dokončený;
v ríši pokoja s Ním navždy spojený,
[: pozemské žiale snadno zabudneš, :]
snadno zabudneš.

Cez veľké vody žiaľov, pokušenia
viedla raz svetom cesta Kristova.
Cez oheň smrti, cez mrak pohanenia
prešiel, by tebe ziskal slasť spasenia,
[: zakúpil návrat v blaho domova :]
v blaho domova.

I tvoja cesta v ríšu večnej slávy
nemôž byť venci, kvietim vystlaná.
No, nežiada si pokoj vojín pravy,
kým krdinstvom sa mužne nepreslávi,
[: kým bitva slávne neni vyhraná, :]
neni vyhraná.

Poshovej, brati! Príde slasto doba;
odstráni Ježiš krivdy, horkosti.
Pozemská navždy zanikne poroba,
nasledky hriechov: žiaľ, hana, chudoba
[: zmiznú; ty zjasáš v nebies radosti, :]
v nebies radosti.