Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

81. Položil sa v jasliach.
melódia: M. Royová
text: M. Royová

Položil sa v jasliach, ako dieťa, Pán,
ktorého ruky držia svet,
ktorého na povel hviezdy svietia,
ktorého hlas riadi víchra let!
Ježiš, vládca neba, obetoval Seba
za mňa i za Teba! Sláva, česť Mu buď!

Už sú túžby otcov naplnené,
presiel Sílo, jasný Messiáš!
Zajasajte srdca utrápené,
spásu nesie nebeský Hosť váš.
Ježiš, svetlo neba, obetoval Seba
za mňa i za Teba! Sláva, česť Mu buď!

"Zvestujem vám radosť!" anjel vraví
ku pastierom betlehemským tam.
"Zrodil sa Syn Davidov, Kráľ slávy;
Bôh náš Knieža mieru poslal vám!"
Ježiš, radosť neba, obetoval Seba
za mňa i za Teba! Sláva, česť Mu buď!