Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

83. Nežiaľ sám
melódia: M. Royová
text: K. Royová

Nežiaľ sám, nežiaľ sám; vyhliadni k nebies výšinám!
Tam sa Pán Tvoj dobrý skláňa v nočnú dobu i zrána;
srdečne ťa miluje, pomoc, svetlo sľubuje.
Nežiaľ sám, nežiaľ sám, bez Neho nežiaľ sám,
vzhliadni k nebies výšinám.

Pokor sa, pokor sa, vôli Božej poddaj sa,
i keď vedie priepasťami, burnym morom pustinami.
Ak stiha ťa ťažký žiaľ, keď berie Bôh, čo sám dal:
pokor sa, pokor sa, pred Bohom pokor sa;
Vôli Božej poddaj sa.

Netráp sa, netráp sa, veď raz srdce zaplesá.
Až raz srdce zaplesá. Až si uzrel, čo dnes veríš,
keď ťa objal Kráľ tvoj, Ježiš slzu sotrel navždy s rias:
tak zakoncil smutku čas. Netráp sa, netráp sa;
samotný netráp sa; veď raz srdce zaplesá!

Nezúfaj, nezúfaj, láske Božej chválu vzdaj!
Pride doba, kde, čo v žiali dietky Božie rozsievaly,
v snopky bude složené, slávne v Sion vnesené.
Nezúfaj, nezúfaj, v nezdaroch nezúfaj;
láske Božej chválu vzdaj!