Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

85. Pekná je táto zem.
melódia: Národná
text: K. Royová

Pekná je táto zem, po ktorej chodíme;
[: ešte je tá krajšia, kde Pán Ježiš býva. :]

Na zelených lúkach deti sa tam hrajú,
[: z červených ružičiek vence si spletajú. :]

Na trúbky, na harfy anjelia im hrajú.
[: Pekne je tam, pekne, kde ony bývajú. :]

Naša hora, pole česť Božiu zvestuje;
[: inakšia tam krása, kde Ježiš kraľuje. :]

Preto, dietky Božie, veľmi sa radujme
[: a do novej zemi stehovať hotujme. :]

Prv, než sa nazdáme, príde Pán Ježiš zas
[: na túto zem našu, pride Si On pre nás. :]

Tam Si nás odvedie, kde sú krajšie svety,
[: kam za nami diabol a smrť nepriletí. :]

Kto Ho tu miluje, bude s Ním kralovať,
[: a kto Ho neľúbi ten bude ľutovať! :]