Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

86. Kto podá silu?
melódia: K. Royová
text: K. Royová

Kto podá sily k pôti v ďalekú blaha ríš?
Kto osvieti mi cestu, úslalie, zrady skrýš?
Kto nahradí mi svojeť v tej smutnej cudzine?
Môj Bôh a Brat: Pán Ježiš. On svetlo jediné.

Kto zastane mi k boku, keď každý opustil?
Na čišm sa zhreje srdc, keď šťastie mráz spálil?
V hodinách tvrdej zkúšky na koho zavolám?
Kto privinie ma k sebe? Môj Ženích, Ježiš sám.

Kto osladí mi prácu, bez zdaru svitania?
Kto sotre horké slzy boľastí, sklamania?
Kto naučí tam veriť, kde nezrieť pomoci?
Moj Anjek smlúvy, Ježiš, mocný i v nemoci.

Kto otvorí mi bránu, až púť raz skončená?
V čích rukách leží vzácna vernosti odmena?
Kto vloži ma s plesanim am v náruč Otcovu?
Jeťiš sám, cesta jasná k večnému domovu.