Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

87. Daj, Pane!
melódia: M. Royová
text: Jan Janata (prel, K. Royová)

Daj, Pane, bych bol uveden', kde tisic liet, jak jedon deň
[: kde láska Tvoja, dobrota rozdáva vence života. :]

No, pred tým miestom, Bože môj, zavaruj ochráň, pri mne stoj,
[: až povoláš ma v tamten svet: kde jedon deň, jak tisíc liet. :]

Ó, Ježišum, len u Teba je istá cesta do neba.
[: Žiadny k Otcovi nevchádza, kto milosť Tvoju obchádza. :]

Na Tvojom srdci, Ježiši, sa časná boľasť utíši;
[: bo v svätom Tvojom objatí hriech sa už viacej nevráti :]