Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

89. Pán prichádza
melódia: M. Royová
text: F. W. Krummacher (prel. M. Royová)

Pán prichádza, už je blízko! Ide k Svojím slávnostne.
Ó, bárs by sa skoro zjavil, potešil nás milostne.
Až večnú Jeho slávu, plesm uzriem, ó, by už prišiel dnes,
plakal by som, plakal by som, plakal by som radostne.

Bárs by pred Ním už zem nebe zmizky v nekonečnosti,
a svitnul Syn človeka znak v celej velebnosti
na oblakoch, v sláve Božej. Jasny zvuk trúby anjelske
ó, by zavznel, ó, by zavznel, v blizkosti.

Prídi, Pane, - ja Ťa čakám, - so všetkými svätými!
Radostne Tvoj príchod vítam. Neodkladaj, príď s nimi!
Rád i sám Tvoj hlas počujem; za Tvojím: "Poď!" rád putujem,
Keď ma vezmeš, keď ma vezmeš, za nimi.