Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

9. Dokonáno!
melódia: M. Royova
text: M. Royova

Dokonáno! Kristus Ježiš
hlavu k smrti naklonil.
Splatené sú dlhy hriecha,
Bôh svätyne najsvätejšej
záclovnu už odclonil.

Voľný prístup k trônu slávy
vyzískala svätá krev.
Ajhľa, Otec z neba volá:
"Milujem vás!
Utíšený na veky je môj
už hnev!"

Dokonáno, dokonáno,
dielo Božej výplaty!
"Milosť, pravda, odpustenie!"
privoláva srdciam smutným
spásny kríž tam z Golgaty.

Dokonáno! Kor sa, duša,
s jasotom vzdaj Bohu česť!
Pristúp k Nemu! Pokoj, radosť
máš len v slove Ježišovom,
v svätom: "Dokonáno jest!"