Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

91. Odpočiň si!
melódia: M. Royová
text: M. Royová

Odpočiň si, odpočiň po tŕnistej žitia púti,
po ustaní, po chradnutí, v svätom Krista náručí,
smrť kde s blahom nelúči.
Odpočiň si, odpočiň!

Odpočiň si, odpočiň! Pán ťa navždy hriecha zhostil,
vyslobodil, omilostil. Znemely bôľne vzdechy
v ríši večnej útechy.
Odpočiň si, odpočiň!

Odpočiň si, odpočiň! Však, až posledný deň svitne,
jano z jara kvet keď zkvitne, vstaneš v dovej kráse zas,
podtavíš sa medzi nás.
Odpočiň si, odpočiň!