Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

93. Verím, ó, Pane!
melódia: K. Royová
text: P. Kýška

Verím, ó Pane, že až nastanú hodiny zkúšky, na mňa sa shrnú,
vtedy po bohu mojom sa zjavíš, nebezpečenstvo všetko zastavíš,
a že vôkol mňa pokoj zavanie, a že vôkol mňa pokoj zavanie,
ó, verím, Pane!

Verím, ó, Pane, až anjel smrti srdce zastaví, silu pohltí,
až stánok tela počne ochladať, až ho uvidíš v tmavý hrob padať:
že duša moja pred Tebou stane, že duša moja pred Tebou stane,
ó, verím, Pane!

Verím, ó, Pane, že, až strážnych hlas:"Ježiš už ide!" vzbudí verných zas,
že i mne platiť bude, o tom viem; v ústrety Tebe, Jezu, pobehnem;
že ma hneď poznáš v slávnej družine, že ma hneď poznáš v slávnej družine,
ó, verím, Pane!

Verím, ó, Pane, že dovolíš vrhnúť sa v náruč ktorú otvoríš,
v nejž korisť Svoju, pevne zavrenú, odnesieš domov v ríšu blaženú.
kde miesto pre mňa máš prichystané, kde miesto pre mňa máš prichystané,
ó, verím, Pane!

V kraji keviny, v meste pokoja, po ňomž túžila vždy duša moja,
tam, kde na tróne večne kraľuješ, mne tiež Jezu môj, miesto daruješ.
Tam srdce moje v Teba, ó, Pane, tam srdce moje v Teba, ó, Pane,
veriť prestane.