Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

96. K nebesiam!
melódia: M. Royová
text: Schöner (prel. M. Royová)

K nebesiam, len k nebesiam upri túžby let.
Po čom svätí vzdychajú, nemôže dať svet;
to najdú tam. Tu slasť s žiaľom zamieňa.
Ó, duša unavená, spej k nebesiam!

K nebesiam popri tebe kráča Boží ľud,
znáša v blahej nádeji úzkosti u trud.
Pripoj sa k nim! Bojuj! veď cesta slávy
vedie len cez mrákavy k bránam večným.

K nebi ducha svojho vznes každé ráno zas.
Krátky, vieš, ach, krátky je žitia čas.
Volaj, volaj: Bože, ktorý pre nebe stvorils' ma,
len pri Sebe zostať mi daj!

V nebesiach, len v nebesiach hľadaj žiatia cieľ.
Nestaraj sa primnoho o pozemský diel;
to márnosť je. Len to, čoš' v nebi složil,
nakoľkos' tu Bohu žil, v tom cena je!

K nebesiam ťa predišiel Ježiš Kritstus Kráľ.
Mlčky niesol hanu zlú, tak ti príklad dal.
Ó, choď za ním! Ako On, Boha drž sa;
miesto žalôb modli sa. Zostaň verným!

K nebesiam ťa napokon vznesie smrti let,
bárs sa pred ním na chvíľu musíš teraz chvieť.
Nič sa neboj! minie noc, ty prehliadnešô
hľa! v svetle otcovský zrieš tam dom svoj!