Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

99. On ide domov.
melódia: M. Royová
text: M. Royová

On ide domov, Ježiš, Spasiteľ, ta hore,
hore v nebeské stany. On ide domov!
Skončila doba pozemskej práce, boľasti hany.
* On ide domov! Dielo spasenia, pre ktoré
s nebies výšin sostúpil, sostúpil, je vykonané.
On ide domov, On ide domov, On ide domov,
aby Svoj prestol znovu nastúpil,
aby svoj prestol nastúpil.

* On ide! Spasenie, pre ktoré s nebies výšin sostúpil,
sostúpil, skonané. On ide.


On ide domov! Cieľ dostihnutý:
ľudská už navždy smierená vina. On ide domov!
Tam Otec čaká, ach, čaká s túžbou milého syna.
* On ide domov! Anjelské húfy radostne
Jemu v ústrety letia, letia. On ide domov;
nebesia celé, nebesia celé, nebesia celé
nádherným bleskom oslavy svietia,
nádherným bleskom svietia.

* On ide! Anjelia radostne v ústrety letia.
On ide; nebesia,


On ide domov, ta za oblaky!
O závod s šumom edenských stromov znie slávny ohlas
svätej radosti v hudbe a speve: "On prišiel domov!
* On prišiel domov, Ježiš, Spasiteľ, Zaujal
prestol, oživil nebe, nebe. On prišiel dmov;
tam teraz vládne, tam teraz vládne, tam teraz vládne
a chystá domov, duša i tebe,
a chystá domov i tebe."

* On prišiel! Spasiteľ; zaujal, oživil nebe.
On prišiel. Tam vládne.


Sláva na výsostiach Bohu, mier a pokoj všemu ľudu!
Z hriechov mocné vymanenie, trestov blahé odstránenie,
v ľudstve večné zaľubenie, zaľúbenie!
Sláva, sláva, sláva, sláva!
Bôh spasenie nám podáva!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!