Hlavná stránka

Piesne Sionské

Úvod

O spevníku

Obsah spevníka

O autoroch

Obsah spevníka

Abba, Otče, k tvojmu : 258 
Ach, či sa postretneme : 281 
Ach, Jezu Kriste : 156 
Ach, už raz sa rozhodnite : 23 
Ach, už teba mnohí zvali : 216
Aká radosť, smieť raz : 277
Aká žalosť, musieť vidieť : 285
Aký priateľ je náš Ježiš : 192
Až boje pozemské : 322
Až ja prídem k tebe : 234 
Až my raz prídeme domov : 71 
Až ponad zem ja zeletím : 355
Až po smrť, ó, Jezu : 186 
Až príde doba príchodu : 289
Až príde smutná smrti : 283
Až raz pred Boha prideme : 296
Až sa všetci pred trón : 111 
Až skončili zkúšky žitia : 366
Až zdvihne smrti vlna hlas : 383
Bárs je krásne tu na zemi : 373
Bárs je svetom cesta úzka : 334
Bárs ma často stíha : 204 
Betlehemské lúčiny : 365
Blažený, kto premohol : 38 
Blízko pri cieli : 325
Blíž, ešte bližšie! : 329
Blíži sa hodina veliká : 118 
Blíži sa Pán, Hallelujah : 193
Blíž k Tebe, Bože môj : 252
Bohu pak a Otci našemu : 184 
Bôh je blízko, hovor : 182 
Bôh je nám prítomný : 189
Bôh náš je láska : 17
Bôh je Otec tvoj : 370
Bojovať musíš, bojovať! : 100
Boli sme národ otrokov : 359
Bol som mŕtvy v vinách : 247
Bratia, sestry, ponáhľajme : 268
Budiž Bohu česť : 49 
Čakaj, duša moja : 253
Čas uteká, smrť sa blíži : 274
Či chceš väzby hriecha : 236
Či znáte svätý Boží ľud : 146
Čím je slnko na zemi : 269
Čo bôúdiš ešte v tmavej : 324
Čo mal bych, Jezu : 168
Čo sa bojíš? Pozri : 197 
Čo spraví ovca, keď bez : 27
Čo teskníš? Bôh spravuje : 82 
Čože to množstvo je : 130 
Čuj cudzincu pri dverách : 323
Čuj! Hlas večnej lásky : 124
Daj mi, Pane, daj mi : 79 
Daj Pane, bych bol : 87 
Daj Pán, by sme verni : 221
Darmo sa ty vymlúvaš : 303
Deä po dni pre Teba : 159
Deň v službe Spasiteľa : 222
Desné búrky súdov Božích : 352
Dlho, dlho som ja blúdil : 128 
Do hlbokých vôd žiaľu : 72 
Dokonáno! Kristus Ježiš : 9 
Domov, domov! : 377
Do radu ktos' Ježišov : 62 
Duša, jak sa chceš obrátiť : 135 
Duša neverná, draho : 122 
Egypte, dobrú noc : 55 
Ej, nejednu ešte slzu : 68 
Ej, už nikde sňahu niet : 209
Hallelujah, Hallelujah : 112
Hallelujah! Plesaj ľudstvo : 19
Hallelujah! Slávny svitnul : 30
Hasnú zore nad horami : 213
Hľadá Ježiš ovce ztratené : 298
Hľaď len na Ježiša : 200 
Hľa, prídem rýchle : 77
Hodina odbije : 287
Hodina už odbila : 239
Hodina za hodinou : 348
Hore nad hviezdami : 25 
Hore zraky,ľude Boží : 66
Hospodine zástupov : 4 
Hotoví sme všetci : 212 
Chcem o Ježišovi ja spievať : 375
Chceš ty ísť : 239
Chvála tebe, mocný Bože! : 392
Chystaj si, duša má : 279
Ide čaš veľkých prevratov : 290
Ideme domov : 341
Ide noc, noc dlhá : 228
Ide noc, strašná noc : 74 
Ide Pán Ježiš : 105 
Ja hľadím nazpäť : 332
Jak bez Teba žiť : 52 
Jak blažene je, svedkom : 211 
Ja mlčať chcem : 57
Ja nie, Bôh môže, znám : 195
Ja pôjdem s Tebou : 390
Ja slávneho mám spasiteľa : 331
Ja s vierou pozerám : 251
Ja tomu verím : 263
Ja ustal som po ceste : 136
Ja verím, ortel spasenia : 346
Ja v Teba verím : 70 
Jedon za všetkých : 44
Jedon život máme : 54 
Je meno predivné : 28
Je to snáď posledný raz : 142 
Jezu, jako pastier, veď nás! : 384
Jezu, ráčiž sám : 160 
Jezu, spása duše mojej : 152 
Ježiš Kristus, Kráľ : 185
Ježiš pred Pilátom stojí : 133
Jordánom diaľ a diaľ letí : 305
Kam ty zájdeš : 24 
Kázali mi vyvoliť vzácny : 155 
Kde domov môj : 26 
Kde nájdem Pána : 141 
Kdeže si? : 273
Kedy sa ku práci, bratu : 284
Keď i búrky, vetry zúria : 321
Keď káranie, tresty Ducha : 326
Keď len On je mojím : 175 
Keď ma tiesni pochybnosť : 335
Keď slnka žiara, svetlo : 214 
Keď so Sinaj ohnivej : 201
Keď všetko popustí Ťa : 14 
Keď v zármutku : 259
K horám Božím, tam : 226
K nebesám, len k nebesám : 96 
Konečne mám už základ : 242 
Kráľovský znie rozkaz : 56
Kráľu nebies! Kto vypovie : 22
Krásna si, moja otčina : 395
Kto podá silu k púti : 86 
Kto podá srdcu útechu : 7
Kto pozná myseľ : 171
Ku krížu prichádzam : 243
Kým žije Ježiš môj : 165 
Len jednu vetu : 248 
Len lístie máš? To smutno : 280
Len Tebe žijem : 176 
Leto milosti, doba pokánia : 288
Ľúbim Ťa, ó Pane! : 391
Má Pán Ježiš, má mňa rád : 272
Márne hľadáš potešenie : 61 
Milostne, Pane, ma za ruku : 338
Milosť Božia, Hallelujah : 177
Milujem Ťa, ó, Pane môj : 104
Miluj kým trvá deň : 278
Mne dostalo sa : 162 
Mne už nepostačí : 376
Môj Jezu, jak Ťa milujem : 327
Môjmu bohu vždy chcem : 64 
Musím Ťa ja vždy mať : 169 
My prápor kríža nesieme : 385
My putujem v slávy : 246 
My môžme prejisť aj oceán : 262
My sme už Tvoji, Pane : 51
Nad Betlehemom : 264
Nad horami hviezdy hasnú : 120
Nad horami vysoko : 50 
Nad horami zlatá zora : 215 
Na druhom brehu : 342
Na Golgate, na boľastnej : 131 
Na Golgaty slávnej výšine : 129
Na hore Olivetskej v tej : 36
Na Ježiša, kráľa svojho : 361
Najvyšší lekár ide k nám : 145 
Na kríži Tvojom : 306
Na kríži ukrvavený : 132
Na nebi zžiarily sláva : 113 
Napred, bratia, smelo : 45 
Napred, hore, domov : 230
Narodil sa nám Spasiteľ : 101
Nauč ma, ó Pane veriť : 276
Nauč ma, Pane, pracovať : 374
Na vysokých horách : 304
Na zemi všetko ztratené : 351
Nádherné slovo, blažená : 319
Náš Pán už skoro má prísť : 345
Nebeskej slávy zlaté : 116 
Neblúď, neblúď : 126
Nedaj svetu, čo Bohu : 6 
Nechcem túžiť viac : 267
Nech nám srdcia plní : 173
Neklam seba : 21 
Neni blaha bez Ježiša : 144 
Neni ohňa, neni vody : 225 
Neni stálosti v zemskej : 16 
Neprestaň veriť : 58 
Nepúštaj sa svetom : 357
Nesnívaj o šťastí : 295
Neutekaj svetom sám : 389
Neváhaj prekročiť : 364
Nezabudni, nezabudni : 20 
Nezajde viac slnce tvoje : 95 
Nežiadaj kraľovať : 368
Nežiaľ sám : 83
Nežiaľ, duša moja! : 369
Nežiaľ, že cesta tvojho : 59 
Nič nečisté nevstúpi tam : 202 
Nič sa neboj! : 350
Nič sa neboj, duša drahá : 33
Nič si z toho nerob : 63
Nie, to mrieť neznamená : 219 
Nie, viac svoj, ó nie : 199 
Noc mrákoty, tône : 167
No, už sa blíži deň : 119
Oblak svedklov chváli Pána : 148 
Odpočinieš si po púti : 94 
Odpočinok po denných : 75
Odpočiň si duša moja! : 382
Odpočiň si, odpočiň : 91 
Oj, bratia milení, až sa : 110
On ide domov, Ježiš : 99
On je tu : 237
On umiera! Kráľ života : 35 
Otče, túžby mojej let : 353
Opustila holubička : 379
Otčina, otčina, čiže krásna : 229
Ovečkou že Božou som : 170 
Ó, Bože, prosím pohliadni : 8
Ó, bratu, veriť neprestaň : 282
Ó, bych smel zaleteť v tie : 3
Ó, časy prišli, letia diaľ : 291
Ó, čo sme, ľudia na tom : 218 
Ó, duša, spievaj! : 396
Ó, jaká to radosť, byť už : 245 
Ó, jaké blaho : 337
Ó, ja o zajtra nemám : 261
Ó, Jeruzalem, ktorý raz : 308
Ó, Jezu drahý, Kráľu môj : 47
Ó, Jezu drahý, Ty si : 372
Ó, Jezu, hriechy svoje : 11
Ó, Jezu, ja túžim byť : 250
Ó, Jezu Kriste, pastieru : 231 
Ó, Jezu, pritiahni : 37
Ó, Ježiš je pre mňa dosť : 43
Ó, kde duša nájde : 313
Ó, nádeje, svetlo v tmavej : 84 
Ó, nebojte sa a nedeste : 196 
Ó, nechoď svetlom sám : 244
Ó, nech ťa nesvodí : 194
Ó, Otče nás, Ty, ktorý : 205 
Ó, Pane dokáž moc : 311
Ó, Sion, Sion! : 344
Ó, Spasiteľu, pozri dolu : 257
Ó, šťastný je to dom : 158
Ó, tá láska : 363
Ó, veď ma sám : 309
Ó, vzývaj ma! : 78 
Padni pod krížom : 5
Pane, ja Ti dôverujem : 206
Pán Bôh je láska : 183 
Pán prichádza : 89
Pekná je táto zem : 85 
Pevno stoj : 187 
Po čom každé srdce túži : 393
Po dvoch cestách speje : 1 
Pod svojím fíkom : 398
Poď k Ježišovi, poď ešte : 318
Poď ku Kristu : 123 
Poďte ku mne, dietky milé : 39 
Poď tesklivá duša : 328
Poď, zaplesajme radosťou : 166
Pokoj Boží zostaň s nami : 223
Pokračuj, pokračuj, ó, Sione : 180 
Položil sa v jasliach : 81 
Pominula, pominula : 18
Postoj, bratu, postoj : 2
Pošli, Pane, Svojho Ducha : 260
Pozri do očí, ach : 10 
Pozri, duša, pozri zpäť : 174 
Prápor spásy vlaje svetom : 317
Prečo tá bázeň? Bratia : 249
Preč, preč, ó, srdce moje : 179 
Pred oltárom Tvojím : 13
Pred veky : 399
Pre Krista v boj : 316
Prez všetky veky plynie : 238
Priateľstvo s Kristom : 163 
Príde jaro, príde ružové : 386
Príď pohanou Spasenie : 107 
Prichádzam s výšin : 354
Príchodzí sme pred tebou : 90
Radujem sa : 371
Rád bych šiel : 217
Raz kráčal zemou Hosť : 347
Raz príde Pán : 227 
Raz zvesť spásy prišla : 140
Rozhlásme to šírym : 154
Rozhbodná nám svitá doba : 275
Rozísť, rozísť sa musíme : 271
Rozostretý prápor kríža : 60
Rýchlosťou vtáka letí čas : 388
Samá krivda samý žiaľ : 127 
S Bohom, drahí, milení : 266
S Bohom! S Bohom : 301
Sione nádherný, zlatý : 224
S Ježišom chcem verne : 307
S Ježišom umierať : 48
Sladko znely hviezdy : 240 
Sláva buď, sláva buď : 32 
Sláva na výsostiach Bohu : 102
Slávneho vodcu čaty : 360
Smieť žiť pre Krista : 232 
Som spasený a dobre : 235
Spasiteľu, Jezu drahý : 150 
Spasiteľu vyvýšený : 294
Svätá noc betlehemská : 356
Svätá zástava vlaje : 387
Svetlo po temnote : 208 
Svetom zavládla boľavá : 114 
Svit hviezdy dlho nesvieti : 69 
S výšiny kríža : 362
Šírim svetom vládne : 249
Škoda je, kochať sveta : 134 
Štastné je, byť spaseným : 265
Tak, jak som : 151 
Tak vezmi ruky moje : 147 
Tam na ďalekých : 42
Tam nad hviezdami : 115
Teba, Bože, Otca vekov : 12
Tebe dôverujem, Jezu : 76
To sú tí, ktoré prišli : 121
To učinil som pre teba : 333
Tú jednu prosbu : 336
Túžba : 378
Tvoja je, ó, Hospodine : 181
Tvoja to vec je, ó, Kriste : 210
Tvojou sme krvou draho : 29
Tvoj som ja, Pane : 46 
Tys' Pánom, Kriste : 41 
Ty vzácna svoboda : 31
Umrel, umrel Bôh, Spasiteľ : 34 
Uniká leto, leto horúce : 88
Uvidíme sa raz : 233 
Už je hrob otvorený : 15 
Už len málo krokov : 67 
Už nemá vnady : 381
Už sú piesne dospievané : 300
Úplné, voľné spasenie : 241 
Útočištné mesto znám : 139 
Vďaka, česť, Otče náš : 256
Veliký Bože, skloň sa : 65
Veliký je Bôh : 310
Verím, ó, Pane, že až : 93
Verím, že Bôh prosby : 191 
Vezmi kríž svoj, bojuj : 255
Vezmi, Pane, život môj : 190 
V deň hnevu a v deň : 286
V hlbokej norím sa : 330
Vianoce sa priblížili : 108 
Viem, že môj Ježiš ma : 312
Vietor z neba dunie : 187 
V nadhviezdnej výšine : 106 
V náručí Ježišovom : 164 
V náručie Božie : 400
V nebeskej sláve, tam : 53 
V odznaku tomto zvíťazíš : 254
Von z otroctva : 380
V prekrásne nebe : 92 
Vráť sa, dieťa, s cesty : 125
V skrýši skalnej dobre : 149
Vstaň, lebo noc sa blíži : 207 
Vstaňte k práci : 302
Vstaňte, ó, svedkovia Boží : 220 
V Tebe je svetlo, ó, Jezu : 40
V tmavom súmraku môjho : 73 
Vyuč ma, Hospodine, ceste : 188 
Vzdaj chválu Všemocnému : 157 
Vzniesla sa duša mladá : 394
Za hory slnce sadá : 292
Zahradočka : 397
Zaletela by som zo sveta : 33
Zaplesaj, zaplesaj, duša : 117 
Zastaň, hriešny! : 299
Za teba svoju krev : 138 
Za tebou, Pane môj, letí : 153 
Za tebou, Pane môj : 367
Za vysoké hory : 340
Zle na tom sú ver' : 203 
Zmizla smutná zima : 98
Znám miesto vzácne : 198
Znám prameň nádherný : 320
Znám v nebi miesto veľké : 97 
Znám zvláštnu rieku : 143
Znie spásy preradostná : 137
Zobuď sa! Trúby : 103
Zodvihni hlavu, bratu : 80
Zostaň so mnou rýchle : 315
Zotni ho, zotni ho : 397
Zpoza skál vysokých : 339
Zvelebuje duch môj : 161 
Zvelebujem moc svätej : 314
Zvelebuj Pána, ó, srdce : 172
Ženíchu duše mojej : 109 
Že úzka je tá cesta vysoko : 343
Ži krásne! : 358
Život bez viery, plný : 270